Jedálniček

 
Jedálniček na každý týždeň nájdete na nástenke v našich jasličkách :)

 

OVOCIE: počas dňa je deťom podávané čerstvé ovocie podľa sezóny

NÁPOJE: stolová voda

 

Držíme sa vyhláškami MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a vyhlášky MŠVV a Š SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania