Cenník

Aktuálny od septembra 2016

Pobyt na mesiac:

Celodenný pobyt ( 6,30 - 17,30 h.) :                          300 Eur

Poldenný pobyt (5x do týždňa 6,30 - 12,00 h.)            260 Eur 

 

Strava: 

Celodenný pobyt (6,30 - 17,30 h.)                             3,20 Eur/deň (desiata, obed, olovrant, nápoje, ovocie)

 

Poldenný pobyt   (6,30 - 12,00 h.)                             2,80 Eur/deň (desiata, obed, nápoje, ovocie)

 

Adaptačný pobyt:

Celodenný pobyt so stravou                                    20 Eur/deň

Poldenný pobyt so stravou                                      16 Eur/deň

Starostlivosť o dieťa bez stravy                                 4 Eur/1 h.

 

Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov upozorňujeme na možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 Eur mesačne (novela zákona č. 561/2008 Z.z.).