Denný režim

         

                       06,30 hod.    Otvorenie prevádzky

            06,30 - 08,30 hod.    Príchod detí do jaslí, voľné hry

            08,30 - 09,00 hod.    Desiata

            09,00 - 09,30 hod.    Rytmicko - pohybové hry

            09,30 - 10,00 hod.    Montessori pedagogika

            10,00 - 11,00 hod.    Pobyt vonku/prechádzky po okolí/výchovné činnosti

            11,00 - 11,45 hod.    Obed

            11,45 - 12,00 hod.    Príprava pred odpočinkom

            12,00 - 14,00 hod.    Odpočinok

            14,00 - 14,30 hod.    Prebúdzanie detí

            14,30 - 15,00 hod.    Olovrant

            15,00 - 16,00 hod.    Voľné hry

            16,00 - 17,30 hod.    Pobyt vonku a priebežný odchod detí domov

                       17,30 hod.    Koniec prevádzky