O majiteľke jaslí


Mgr. Marianna Kuklová Březíková 

ŠTÚDIUM:

Stredná odborná škola s maturitou - odbor: podnikanie

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce - odbor sociálna práca (Mgr.)

Bakalárska práca: Náhradná rodinná starostlivosť

Diplomová práca: Dieťa z dysfunkčnej (afunkčnej rodiny) ako klient sociálnej práce

 

PRAX: 

r. 2008 - 2012 - súkromné detské jasle, starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 2 rokov, výchova a vzdelávanie detí 2 - 4 ročné

r. 2012 - súčasnosť - vlastné sukromné detské jasle, starostlivosť/výchova a vzdelávanie detí od 1 - 4 rokov

2013 - súčasnosť - založenie občianskeho združenia Ivanček deťom - mimoškolské vzdelávacie činnosti, tábory, krúžky

 

CERTIFIKÁT:

MONTESSORI PEDAGOGIKA - Aktivity každodenného života pre vek 0-6rokov

MONTESSORI PEDAGOGIKA - Rozvíjanie zmyslov pre vek 0-6 rokov

MONTESSORI PEDAGOGIKA - Geografia, Zoológia, Botanika pre vek 1-12 r.

MONTESSORI PEDAGOGIKA - Kozmická výchova (Veľký tresk, galaxie, hviezdy, súhvezdia,

                                               Slnko a planéty, Zem - geologický čas, dinosaury...) pre vek 3-12 rokov

RZP TRENČÍN - Poskytnutie prvej pomoci deťom a dospelým

 

LEKTORSKÉ KURZY:

BABYFIT- Vývin pohybu v prvom roku života

DANCE KIDS - Masáže detí a dojčiat pod vedením Mgr. Moniky Podhajskej

DANCE KIDS - Pohybové vzdelávanie pre kojencov a batoľatá

CRSP BRNO - Metodika pohybových hier pre kojencov a batoľatá